Fresat


Despuntats en el sector de la tecnologia sense rasa, ja que disposem del primer equip robotitzat fresador per recuperar canonades amb problemes d’arrels, connexions penetrants … en definitiva, solucionar l’anomalia sense haver de fer obra civil a partir de 150 mm de secció.