Neteja


L’aigua accelerada a pressió arriba a una alta velocitat de raig, convertint-se en una eina de treball imprescindible per a resoldre tot tipus d’embussos en canonades o canalitzacions. L’acumulació de detergents, greixos, restes orgàniques i sanitaris, són els principals motius pels quals una canalització s’encalla i deixa de treballar amb normalitat produint problemes de col.lapses i inundacions.

En Aqualyt disposem d’una completa flota d’equips hidrodinàmics per solucionar tot tipus de problemes:

  • Aigüeres, embornals i petites conduccions.
  • Canonades, arquetes i sifons de tot tipus.
  • Inundacions, pous, piscines…
  • Serveis de manteniment preventiu.
  • Sector industrial.

El nostre objectiu és solucionar qualsevol problema de caràcter urgent mitjançant un servei d’atenció personalitzada, les 24 hores de tots els dies de l’any i alhora en totes aquelles instal.lacions susceptibles d’anticipar-nos al problema, oferir un servei preventiu de manteniment.

En cas de trobar-nos davant una situació en la qual els serveis de neteja no es poguessin desenvolupar de manera òptima, disposem de tecnologia puntera i precisa que ens permet determinar l’origen del problema mitjançant les eines més avançades que existeixen en el sector del sanejament.

El radar o equip de localització: Un dels grans problemes en el món dels embussos són els punts conflictius on es generen les retencions (arquetes d’encreuament, instal.lacions sifòniques, zones de trencament …), que a més són punts ocults o coberts per paviments sense accés.

Aqualyt tenim cinc equips traçadors per acoblar tant en robots com en equips hidrodinàmics capaços de traçar recorreguts amb cotes de fins a 15 metres de profunditat, mitjançant sondes emissores de senyal en rangs de freqüències de 33-55 Hz.