Política de Privacitat


1. ¿AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ AQUALYT LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per AQUALYT conforme a les següents finalitats:

 •  Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través del formulari “Contacte”. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Remetre periòdicament als Usuaris, comunicacions comercials, relacionades amb productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies que puguin resultar del seu interès, si l’Usuari dona el seu consentiment marcant la casella de verificació corresponent, o en el seu cas, s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • ¿QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ NOM EMPRESA?
  AQUALYT tractarà les següents categories de dades de l’Usuari: dades identificatives i dades de contacte.

2. ¿QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari per part d’AQUALYT està basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents per la qual cosa l’Usuari podrà revocar només un d’ells no afectant els altres.

3. ¿A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades no seran comunicades a tercers llevat dels casos en què existeixi una obligació legal o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

4. RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’Usuari:

 • Garanteix que les dades que facilita a AQUALYT són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.
 •  Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a AQUALYT o a tercers.

5. COMUNICACIONS COMERCIALS.

Una de les finalitats per a les quals AQUALYT tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per a remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’ aquest tipus, aquesta serà dirigida únicament i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin donat prèviament el seu consentiment per a la recepció de les mateixes.
En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part d’AQUALYT pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: aqualyt@aqualyt.net

6. EXERCICI DE DRETS.

L’Usuari pot enviar un escrit a AQUALYT amb la Referència “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic aqualyt@aqualyt.net, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Accés. Pot sol·licitar l’accés a la informació personal que conservem sobre vostè.
 • Rectificació. Pot demanar que correcció o supressió de qualsevol informació incomplerta, des actualitzada o inexacta.
 • Supressió. Pot demanar la supressió de la seva informació personal, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Oposició. També es pot oposar al tractament de la seva informació personal basats en interès legítim.
 • Limitació del tractament. Obtenir d’ AQUALYT la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Portabilitat de les seves dades. Dret que li lliurin les seves dades perquè pugui transmetre’ls a un altre responsable.
 • Reclamació. També té dret a posar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), quan l’interessat consideri que AQUALYT ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

7. MESURES DE SEGURETAT.

AQUALYT tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’ estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.