Rehabilitació sense rasa


Per a nosaltres és màgia poder renovar canonades sense fer rases ni obres majors. Aquest servei consisteix en la fabricació de canonades per dins de la canonada existent mitjançant maniguets de fibra de vidre amb resines epòxids. Amb aquests elements renovem línies amb el mínim de rases i molèsties al client, sense generar runes ni sorolls ni interrupció d’activitat.

Aquesta tipologia de serveis sol ser en la seva majoria sol • licitada en llocs en els quals aixecar el terra per reparar el tram comportaria un alt cost tant en obra, com hipotecar la zona de treball i per això l’opció de treballar des de dins és la més rendible. Així mateix, sol ser la millor solució contra els problemes de proliferació d’arrels en escomeses exteriors.